Welkom op de website van Dierenartspraktijk Marcon

 

Vaccineren & Chippen 

Vaccineren

Waarom vaccineren? Beter voorkomen dan genezen! Vaccineren is nodig om de vaak dodelijke virusziekten van hond, kat, konijn en fret te voorkomen. Een enting is veiliger en aanmerkelijk goedkoper dan de behandeling van een virusziekte, die vaak niet eens echt te behandelen is. 

Tot in de jaren zestig was er in Nederland nog sprake van epidemieën. Dankzij entingscampagnes komen deze nu bijna niet meer voor. Daardoorheerst er de laatste tijd wel een tendens dat alles 'natuurlijk' moet gaan. Sommige mensen denken dat het beter is om een hond of kat ziek te latenworden. Door die infecties is het dier dan voor het leven immuun voor deziektes. Maar de risico's worden vergeten: veel dieren worden ernstig zieken gaan dood. Van de dieren die het overleven, hebben velen blijvend letsel, zoals schade aan het zenuwstelsel.

Een filmpje m.b.t. vaccineren bij kinderen, dat ook erg van toepassing bij dieren is:


http://www.flabber.nl/artikel/lubach-zocht-uit-of-anti-vaccinatie-mensen-gelijk-hebben-49742

Buiten Nederland komen ziektes, zoals hondenziekte, nog wel veel voor. Door het groeiende verkeer tussen landen, wordt de kans steeds groter datongevaccineerde dieren besmet raken. Bovendien is vaccineren verplichtwanneer u uw huisdier meeneemt naar het buitenland, in een pension laatlogeren of op cursus gaat. De eisen verschillen per land, pension enhondenschool dus informeer vroegtijdig! Zo moeten honden, katten enfretten op reis binnen de Europese Unie in het bezit zijn van een geldigpaspoort en chip en een geldige rabiësvaccinatie (hondsdolheid). Dit betekent dat een eerste vaccinatie minstens 21 dagen van te voren gegeven moet zijn. Ook mag de vaccinatiedatum niet meer dan 3 jaar geleden zijn. 

Een goede vaccinatie is maatwerk. Dit betekent dat de vaccinatie is aangepast aan de leefomstandigheden en daarmee risico's van het individuele dier.

Chippen

Om uw geliefde huisdier snel terug te kunnen vinden bij vermissing, is het heel verstandig om uw huisdier te laten  chippen en registreren. Een gechipt en geregisteerd dier, kan bij vermissing snel weer met het baasje herenigd worden. Indien iemand uw hond of kat gevonden heeft en deze bij een instantie meldt (dierenarts, asiel, dierenambulance), kan met een chipreader gekeken worden of het dier gechipt is. Vervolgens kan men aan de hand van het unieke chipnummer in een database de gegevens van het baasje raadplegen.

Sinds 1 april 2013 is het verplicht honden te chippen en te registreren.

Alle pups die vanaf 1 april 2013 geboren worden dienen binnen 7 weken na de geboorte gechipt te zijn en door de eigenaar/fokker binnen 8 weken na de geboorte geregistreerd te worden bij een door de overheid aangewezen databank. Het doel hiervan is om wantoestanden en dierenleed, zoals broodfok, terug te dringen.

Nieuw dierenpaspoort vanaf 29-12-2014

Vanaf 29 december 2014 is een aantal regels veranderd, met betrekking tot het reizen met huisdieren. Er wordt sindsdien een nieuw EU dierenpaspoort uitgegeven, dat beter bestand is tegen fraude. Het nieuwe paspoort mag bovendien alleen nog maar door dierenartsen worden meegegeven. De uitgever van de paspoorten houdt bij welke paspoorten (met welke paspoortnummers) aan welke dierenarts zijn geleverd. Blanco paspoorten worden niet meer verstrekt, waardoor bijvoorbeeld fokkers niet meer zelf een paspoort kunnen invullen van hun dieren. De nieuwe paspoorten hebben nummers die beginnen met 528-NL.

In het nieuwe paspoort moeten de gegevens van het dier inclusief het chipnummer worden vermeld. De pagina met deze gegevens wordt vervolgens gelamineerd door de dierenarts. Pas daarna mag het paspoort aan de eigenaar van het dier worden meegegeven. Ook de rabiësvaccinatiestickers moeten met een speciale lamineersticker worden afgeplakt door de dierenarts, tenzij niet-verwijderbare vaccinatiestickers worden gebruikt. Op die manier kunnen de identificatiegegevens en de rabiësvaccinatiegegevens niet worden veranderd.